نورپردازي نماي ساختمان:

ساختمان ها همان قدر که در طول روز خوب ديده مي شوند نياز دارند که در شب هم همانقدر زيبا به نظر آيند. وظيفه زيبايي و معرفي ساختمان را نورپردازي بر عهده دارد.

نورپردازي قسمت مهمي از شکوه ساختمان مي باشد که بهتر است به طور همزمان با طراحي ساختمان مدنظر قرار گيرد تا نورپردازي ساختمان تابع سبک و روح ساختمان و فضاي اطراف گردد.نورپردازي بخشي از هويت ساختمان مي باشد که با حجم و بدنه و نماي ساختمان يک پيکر را مي سازند و هرکدام يکدگر را تکميل مي کنند.

نورپردازي مدرن و هوشمند:

ورود تکنولوژي به صنعت نورپردازي نماي ساختمان ها تحول بزرگي در زمينه نورپردازي به وجود آورده است.استفاده از نورپردازي مدرن وهوشمند به خلاقانه تر شدن و همچنين به ارتقا کيفيت نماي ساختمان ها در شب  کمک به سزايي مي کند. در تکنولوژي نورپردازي مدرن مصرف برق بسيار پايين تر و طول عمر بالاتري نسبت به نورپردازي سنتي و قديمي دارد.

با استفاده از نورپردازي مدرن و هوشمند و با بهره گيري بهينه از جديدترين فناوري نورپردازي براي يک ساختمان مي توان آن را به يک جاذبه توريستي در شب تبديل کرد.

قابليت هاي نورپردازي مدرن و هوشمند :

ازقابليت هاي نورپردازي هوشمند و مدرن مي توان به قابليت برنامه ريزي آن اشاره کرد. که در هر لحظه نماي جديدي را به بيننده نمايش مي دهد.با نورپردازي مدرن و استفاده از نورهاي رنگي در نماي ساختمان  که معرف شکوه و زيبايي ساختمان در شب مي شود توجه ناظران زيادي را به خود جلب ميکند. استفاده درست از عناصر نورپردازي مدرن وهوشمند ميتواند به عنوان عناصر معماري در روشنايي روز نيز کارايي داشته باشند.با بهره گيري از سيستم نورپردازي مدرن و هوشمند ميتوان ساختمان ها را وسيع تر از وضعيت کنوني خود به نمايش گذاشت.

نکاتي در مورد نورپردازي مدرن وهوشمند:

نورپردازي نماي ساختمان بايد هدفمند باشد و با متريال مورد استفاده در نماي ساختمان و همچنين نوع کاربري آن سازگاري و همخواني داشته باشد.

نورپردازي نماي ساختمان در شب زبان ناطق ساختمان هاي مختلف مي شود و حتي بهتر از نور روز مي تواند کاربري ساختمان را تبيين نمايد.
نورپردازي نماي ساختمان گاهي بايد حس دعوت کنندگي به ساختمان را تشديد کند ولي در بعضي موارد نورپردازي نماي ساختمان بايد ايجاد آرامش براي بيننده و مخاطب نمايد.

نورپردازي مدرن نماي ساختمان علاوه بر سليقه هنري مبتني بر دانش مهندسي مي باشد.به عبارت ديگر نورپردازي مدرن و هوشمند در ساختمان ها تلفيقي از هنر و دانش مهندسي مي باشد. نورپردازي نماي ساختمان در واقع حکم يک راهنما را براي اشخاص ايفا ميکند.

حتما بخوانید  استفاده از نورپردازی در فضای باز برای ایجاد یک واحد شهری

ارسال نظر

× تماس با واحد فروش