Lighting

یکی از دغدغه های گذشته بشر روشن کردن محیط پیرامونی زندگی خود بوده بنابراین همواره در پی یافتن راهکاری برای رفع این مشکل جهت ادامه فعالیت ها در تاریکی شب بوده است. پس از اختراع برق و به کارگیری آن برای روشنایی این آرزوی بشر به حقیقت و سرانجام توانست به تاریکی شب غلبه کند. با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی و رویکرد بشر به زندگی شهری، تحولی در صنعت معماری و احداث پروژه‌های عظیم ساختمانی و شهری به وجود آمد. همگام با این تغییرات صنعت روشنایی نیز پیشرفت فراوانی کرد به طوری که استفاده از نور صرفا جهت روشنایی دیگر کافی نبود زیرا استفاده غیر اصولی از ادوات روشنایی که تنها جهت روشن کردن محیط به کار می‌رفت با ضعف بزرگی روبه‌رو بود و آن هم آشنایی بدون دانش مهندسی و عدم توجه به جنبه های سازه بود. در این هنگام هنری به نام هنر نورپردازی پا به عرصه ظهور گذاشت که در آن ادبیات روشنایی تبدیل به ابزاری در دست آن نورپردازان شدند همانند قلم و رنگ یک نقاش که با استفاده از آن تابلوی نقاشی و یک اثر هنری خلق می‌شود نورپردازان حرفه ای با رویکرد دانش فنی مبتنی بر سلیقه هنری زیبایی شناسی رنگ شناسی و همچنین شناخت دقیق از انواع سازه های معماری و با استفاده از ادوات روشنایی متناسب می‌توانند یک اثر هنری را بر روی یک پیکره عظیم ساختمانها و یا سازه های شهری خلق نمایند.

Execution

Lighting Material

Consultation

Design

Lighting Portfolio Selected

Pool

نورپردازی استخر، ویلا و یا منازل مسکونی دارای قواعد خاصی است. رعایت کردن مسایل نورپردازی به زیبایی محیط زندگی و لذت استفادهکنندگان کمک شایانی میکند. اگر نورپردازی با رعایت اصول اولیه و نگاه حرفهای باشد میتواند زیبایی خیرهکنندهای به وجود بیاورد. این زیبایی دلنشین میتواند شما را هنگام استفاده از استخر به آرامش و حس خوبی برساند.

Yard

طراحی نورپردازی محوطه، تلفیق زیبایی نور با فضای سبز و معماری بنا میباشد. تکنیکهای مختلفی جهت به کارگیری نور و افکتهای مختلف نوری جهت به دست آوردن آنها وجود دارد. قطعا جذابیت بصری نورپردازی صحیح در فضای سبز و محوطه به مراتب بیشتر از نور روز میباشد.

Interior

نور اولین شرط ادراک بینایی است. نور در خانه ما برای دیدن فضا، تشخیص فرمها و رنگها، زندگی کردن، کار کردن و حس خوب داشتن لازم و ضروری است. متریال در نورپردازی فضاهای مسکونی، اداری و تجاری متفاوت و بر اساس لوکس موردنیاز پیشنهاد میگردد. استفاده از چراغهای موجب جلوگیری از خیرگی و باعث آرامش در محیط میگردد. رنگ نور متریال بستگی به محیط مورد استفاده دارد.

Facede

نمای ساختمان معرفی نوع و کیفیت ساختمان هست و هنر طراحی نورپردازی تایید بر معماری نما میباشد، بر همین اساس در حین طراحی نما باید به نمای روز و شب یک ساختمان توجه کرد. وظیفه زیبایی و معرفی کاربردهای مختلف ساختمانها در شب، بر عهده نورهای مصنوعی استفاده شده در نمای خارجی ساختمانها است که ما آنها را نورپردازی نمای خارجی ساختمان مینامیم. طراحی موفق نورپردازی، یک ساختمان معمولی را میتواند به یک جاذبه توریستی در شب تبدیل کند.

Contact Us

× تماس با واحد فروش