لوله کشی برق

لوله کشی برق، براي حفاظت هادي هاي عايقدار در تاسيسات الکتريکي ساختمانها استفاده مي گردد. لوله هاي برق با توجه به جنس، روش اتصال، ويژيگي هاي الکتريکي و مکانيکي، قابليت انعطاف، مقاومت در برابر حرارت و آتش، حفاظت در برابر اثرات عوامل خارجي تقسيم بندي مي شوند.

انواع لوله و موارد کاربرد:

لوله هاي غير فلزي

اين گونه لوله ها که در بالاي سطح زمين مورد استفاده قرار مي گيرند بايد در برابر رطوبت، فضاهاي شيميايي، ضربه، فشار، شعله، تغيير شکل ناشي از حرارت در شرايط بهره برداري، برودت و اثرات نور خورشيد مقاومت کافي داشته باشند، براي مصارف بالاي سطح زمين مي توان از PVC سخت استفاده کرد.

در صورت استفاده در زير سطح زمين بايد از موادي ساخته شده باشند که در برابر رطوبت و عوامل خورنده مقاوم بوده و در برابر ضربه و فشارهايي که ممکن است در حمل و نقل و هنگام نصب به آن وارد شود، مقاومت نمايد. برخي از موادي که داراي خواص فيزيکي فوق باشند شامل فيبر ، سيمان ازبست، سنگ صابون، پلي وانيال کلرايد سخت (PVC)، فايبرگلاس اپوکسي و پلي اتيلن با غلظت زياد مي باشد .

موارد عدم مصرف لوله هاي غير فلزي

کاربرد به عنوان پايه نگهدارنده چراغها و ساير وسايل برقي استفاده در مواردي که در معرض صدمات فيزيکي قرار گيرد.

نصب در محلي که لوله ها در معرض حرارتي بيش از دماي مجاز قرار گيرد.

استفاده در محيطهاي مخاطره آميز ؛ بجز نصب در عمق حداقل 60 سانتي متري از سطح زمين که در اين صورت بايد سيستم اتصال زمين اضافي براي حفظ مدارات الکتريکي مجاري فلزي وقسمتهاي فلزي ماشين آلات کشيده شود و لوله قبل از خروج از زمين بطول 60 سانتي متر از نوع فلزي باشد.

کاربرد در مواردي که محدوديت حرارتي عايقبندي هاديها بيش از حرارت مجاز لوله ها باشد.

موارد مصرف لوله هاي غير فلزي

نصب توکار در ديوار، کف، سقف درمکانهايي که لوله ها در معرض عوامل ايجاد خوردگي شديد يا در معرض مواد شيميايي باشد.
در مکانهاي تر، که ديوارها غالباً شسته مي شوند يا در قسمتهايي از کارگاههاي مانند لبنيات سازي ، لباسشويي ، کنسرو سازي و امثال آنها که سيستم لوله کشي به گونه اي باشد که از ورود آب به داخل آن جلوگيري شود.

نصب روکار در موارد مجاز مشروط بر اين است که در معرض ورود و آسيب فيزيکي يا تابش مستقيم خورشيد نباشد.

توجه

در بخشهاي زايمان، عمل و مراقبتهاي ويژهCU , ICU  که از سيستم برق ايزوله استفاده مي شود، سيستم لوله کشي بايد کلاً با لوله هاي پي – وي – سي سخت (PVC) انجام شود .

لوله کشی برق

لوله کشی برق

لوله هاي فلزي

لوله هاي فولادي سياه: اين نوع لوله که بوسيله رنگ مقاوم مي شود ، تنها در داخل فضاهاي سرپوشيده مورد استفاده قرار مي گيرد .

لوله هاي گالوانيزه: اين نوع لوله که در برابر زنگ زدگي و خوردگي مقاوم شده است مي تواند در مواردي مانند محلهاي تر و مرطوب و نيز مواردي که استحکام مکانيکي زياد نياز باشد، مورد استفاده قرار گيرد.

لوله هاي فولادي قابل انعطاف: در مواردي که لوله هاي برق از درز انبساط ساختمان عبور مي کند و نيز براي اتصال برق به موتورها يا ماشين آلات که ايجاد لرزش مي کند از اين لوله ها استفاده مي گردد که بايد داخل اين لوله ها بوشي از لاستيک با حداقل طول 20 سانتي متر باشد .

اصول و روشهاي نصب لوله هاي برق

پيمانکار يا مجري تاسيسات برق به منظور ايجاد هماهنگي و پرهيز از دوباره کاري بايد قبلاً نقشه هاي ساختماني و مکانيکي را مورد بررسي و مطالعه دقيق قرارداده و ترتيب انجام عمليات مربوط به لوله کشي و نصب تاسيسات برقي را به نحوي فراهم آورد که با ساير فعاليت هاي ساختماني هم آهنگ بوده و موجبات تداخل و تاخير آن نشود.

حداقل فاصله بين لوله هاي برق  ساير لوله هاي تاسيساتي از قبيل آب، بخار، گاز  امثال آن بايد 15 سانتي متر باشد.

براي لوله هاي با قطر 25 ميليمتر مي توان از خم کن دستي استفاده کرد ليکن براي لوله هاي با قطر بيش از 25 ميليمتر بايد از ماشين خم کن استفاده کرد .

شعاع داخلي انحناي لوله هايي که در کارگاه خم مي شود، در صورتي که لوله حاوي هاديهاي بدون روکش سربي باشد نبايد از 8 برابر قطر لوله کمتر باشد و در صورتي که لوله حاوي هاديهاي داراي روکش سربي باشد 12 برابر قطر لوله بايد در نظر گرفته شود.

تعداد خمها – در مسير لوله کشي بين دو نقطه اتصال مکانيکي مانند دو جعبه ( جعبه تقسيم يا جعبه کليد و پريز ) و يا يک جعبه و يک بوشن و يا دو بوشن در صورتي که تعداد خمها از چهار خم 90 درجه  ( مجموعاً 360 درجه ) بيشتر گردد بايد از جعبه کشش استفاده نمود.

لوله هاي تو کار بايد حداقل 15 ميليمتر زير سطح تمام شده ديوار يا سقف نصب شود.

محل و فاصله بستهاي لوله هاي روکار بوسيله مهندس ناظر تاسيسات برق تعيين مي شود ليکن فاصله بستها نبايد از 40 سانتي متر کمتر و از 100 سانتي متر بيشتر باشد.

بستها بايد بوسيله رول پلاک و پيچ به ديوار يا سقف محکم شود. در مواردي که لوله بروي سطح فلزي نصب مي شود بايد از پيچهاي فولادي مخصوص فلز استفاده شود و در صورتي که لوله در روي سطح چوب نصب شود پيچهاي مخصوص چوب بايد به کار رود . استفاده از ميخ به منظور محکم کردن لوله ها ، جعبه ها ، جعبه هاي تقسيم ، چراغها و غيره مجاز نمي باشد.

در لوله کشي روکار در صورتي که از لوله هاي فولادي سياه استفاده شود ، کليه لوله ها، جعبه ها و ساير وسايل مربوطه، بايد با يکدست رنگ ضد رنگ و يا رنگ ثانويه پوشانده شود. نصب لوله هاي فولادي سياه در مکانهاي تر يا در خارج ساختمانها (فضاي آزاد) مجاز نخواهد بود.

لوله هاي برق، در سقف کاذب نبايد روي رابينتس نصب شود بلکه اين گونه لوله ها را بايد از سقف اصلي عبور داد.

در سيستم لوله کشي روکار در مکانهاي تر داخل ساختمانها ، لوله کشي روکار بايد به نحوي انجام شود که بين تمامي لوله ها ، جعبه ها و ساير لوازم مربوط به آن با ديوار يا سطح اتکايي حداقل شش ميليمتر فاصله وجود داشته باشد.

حتما بخوانید  انواع کلیدهای فشار قوی

ارسال نظر

× تماس با واحد فروش