مشکلات پيش روي نورپردازي موقت

مشکلات قبل از اجرا

1. مشکلات مربوط به کانسپت و طرح: از عمده ترين مشکلات طراحي نورپردازي موقت عدم همخواني ايده و کانسپت با موضوع مناسب است. اين مشکل نورپردازي معمولا به دليل استفاده از الگوهاي خارجي که از طريق اينترنت قابل دسترس هستند، در کشور ما حادث مي شود از جمله استفاده از اشکال ناهماهنگ با هويت ايراني اسلامي کشور ماُ استفاده از رنگ هاي نامتعارف و ناهمخوان با مناسبت و …

2. عدم قابليت اجرايي : گاهي برخي از طرح هاي نورپردازي در مرحله عمل به نقطه اي مي رسد که امکان اجراي دقيق يا موفق و کامل آن وجود ندارد. از جمله دلايل عدم قابليت اجرا در طرح مي توان به عدم تناسب با مناسبت خاص، نبود امکانات اجرايي مورد نياز و تنگناي زمان اشاره کرد.

3. طراحي ناصحيح: در فاز طراحي نورپردازي ممکن است در مواردي کم توجهي صورت گيرد که معضلات اصلي آن پس از اجرا بروز کند.

4. خيرگي: اگر مقدار روشنايي يا تفاوت درخشندگي در نورپردازي از حد مشخصي بيشتر شود، خيرگي چشم عارض مي شود. خيرگي تحت تاثير نوري درخشان يا تضادي که با ادراک بصري محيط تداخل و تزاحم داشته باشد پديد مي آيد. نورپردازي نبايد موجب خيرگي و چشم زدگي شهروندان و رانندگان شود در غير اين صورت نه تنها محيطي سرزنده و زيبا به وجود نمي آيد بلکه محيط غيرجذاب و نامطلوبي ايجاد مي شود.

5. مکان يابي ناصحيح تجهيزات نورپردازي موقت: جانمايي تجهيزات نورپردازي در مکان نامناسب است که مشکلات فراواني را براي مردم ايجاد مي کند. مواردي که در مکان يابي ها بايد مورد توجه قرار گيرد شامل ارتفاع صحيح نصبُ مکان ايمني قرارگيري تجهيزات.

حتما بخوانید  نورپردازی پله ساختمان

6. عدم توجه به ميزان مصرف انرژي: از طريق استفاده از تجهيزات و فن آوري هاي نورپردازي نوين، منابع جديد نورپردازي و دستگاهاي نورافکن که در آن ها نور کافي با کمترين ميزان مصرف انرژي توليد شده و قابل کنترل با سيستم هاي هوشمند هستند، مي توان مصرف انرژي را تا 80 درصد کاهش داد.

مشکلات حين اجرا

1. محدوديت زمان: اقدامات مناسبتي شهري در مدت خيلي کم و در وسعت بسيار زياد بايد اجرا شوند.

2. تهيه انشعاب برق

3. بسته شدن برخي مسيرها: برخي از مسيرها به دليل استقرار بالابر جهت نصب تجهيزات نوري ممکن است به صورت موقت بسته شوند.

4. خطرات جاني: امکان سقوط تجهيزات و خطر برق گرفتگي در صورت اجراي غير استاندارد وجود دارد.

5. کمبود امکانات اجرايي: عدم وجود امکانات مناسب براي نصب و راه اندازي تجهيزات نوري موقت به طور مثال ارتفاع پايين مکان هايي که قابليت نصب تجهيزات نورپردازي موقت را دارند.

مشکلات پس از اجرا

1. عدم مديريت صحيح در نگهداري از تجهيزات و المان هاي آذين بندي نوري

2. آلودگي و اغتشاش بصري و منظر روز: آنچه که در مشاهده زيبايي هاي شبانه شهرها، در ساعات روز آزاردهنده و نازيبا مي شود و منجر به آلودگي هاي بصري مي گردد بايد مورد توجه طراحان و متخصصان نورپردازي قرار گيرد.

3. سرقت يا خرابکاري: همواره احتمال سرقت و يا تخريب عناصر مستقر در فضاي در فضاي شهري وجود دارد، بر اين اساس پيشنهاد مي شود حتي الامکان تجهيزات مربوطه از دسترس افراد به دور باشند.

4. برخورد وسايل نقليه با تجهيزات: احتمال برخورد وسايل نقليه با تجهيزات

حتما بخوانید  مفهوم نورپردازي موقت و اهميت و ضرورت

ارسال نظر

× تماس با واحد فروش