نورپردازي در محوطه هاي مختلف به شکل موردي مشخص مي گردد و يک نسخه کلي براي تمام محوطه ها نمي توان تجويز کرد. در نورپردازي محوطه مي بايست به روشنايي معابر بکار رفته در محوطه ها توجه شود. از ايجاد مزاحمت نوري براي همسايگان مجاور محوطه ي مورد نظر پرهيز شود. به تعمير و نگهداري چراغ ها و تجهيزات مرتبط با آن توجه خاص گردد. با توجه به کاربري محيط سطح نور لازم تامين گردد. چراغ ها و پايه ها با مبلمان استفاده شده در محوطه مي بايست هماهنگ و مرتبط باشند. به ظاهر و شکل از نظر زيبايي اهميت ويژه داده شود. مصرف انرژي الکتريکي به شکل بهينه باشد.

به منظور برقراري امنيت، امکان شناسايي مقاصد افراد از روي چهره آنان از فاصله ي حداقل 4 متري وجود داشته باشد. همچنين در نورپردازي محوطه، نورپردازي مي بايست استاندارد و به گونه اي باشد تا موانع، پله ها و سراشيبي ها قابل رويت باشند. از ديگر موارد مهم در نورپردازي محوطه توجه به قابل رويت بودن علائم راهنما، تابلوها و جهت ها قابل شناسايي باشد.

نورپردازي جنبه ي دکوراتيو دارد و به منظور ايجاد تصاوير چشم نواز و جذب عابرين انجام مي شود. در نورپردازي محوطه اشعه نوراني نبايد مستقيماً بر چشم ناظران تابيده شود چون موجب خيرگي عابرين و آزار همسايگان مي شود.

وجود نقاط تاريک ضروري مي باشد زيرا جلوه ي اشياي روشن شده را دو چندان مي کند، به منظور ديگر کنتراست مثبت در ديدن اشيا ايجاد مي کند. از ايجاد سايه هاي عميق اضافي روي سوژه ي نورپردازي شده مي بايست پرهيز کرد. رنگ نور انتخابي با توجه به رنگ و ضريب انعکاس سوژه انتخاب شود. از منابع نوري با شاخص وضوح رنگ بالا استفاده کنيم. روشنايي محيط سوژه مي بايست مورد توجه بيشتري قرار گيرد، زيرا هر چه سطح روشنايي محيط بيشتر باشد، روشنايي سطح سوژه بايد بيشتر باشد. در سيستم نورپردازي محوطه، نصب تجهيزات و تنظيم منابع نوري کاملاً تخصصي است و از روش هاي مدون و کلاسيکي مانند نصب سيستم روشنايي تبعيت نمي کند. سعي شود در نورپردازي محوطه در فصول خنک و سرد، از رنگهاي گرم و در فصول گرم از رنگ هاي خنک و سرد استفاده شود.

حتما بخوانید  استفاده از نورپردازی در فضای باز برای ایجاد یک واحد شهری

تا حد امکان منابع نوري بکار رفته در نورپردازي مخفي و دور از چشم کار گذاشته شوند

ارسال نظر

× تماس با واحد فروش