پروژه ولنجک
  • خیابان شانزدهم 
  • کارفرما : آقای مهندس بدیعی 
  • آرشیتکت : آقای مهندس بلوچ 
  •  9 طبقه با زیر بنای 4500 متر مربع
× تماس با واحد فروش