پروژه برج باغ نیکان
  • کوچه چهاردهم
  • کارفرما : آقای مهندس براتی و نوروزیان
  • آرشیتکت : آقای مهندس پاسبانیان
  •  16 طبقه با زیر بنای 6500 متر مربع
× تماس با واحد فروش