پروژه برج صدف
  • منطقه 22، خیابان طبیعت 
  • کارفرما : سازمان نیروهای مصلح 
  • برج مسکونی 19 طبقه
× تماس با واحد فروش