پروژه سعادت آباد 1
  • کوچه چهارم 
  • کارفرما : آقای مهندس رشیدی 
  •  8 طبقه با زیربنای 3000 متر مربع
× تماس با واحد فروش