پروژه برج صدف
  • خیابان گلاب دره
  • کارفرما : آقای اکبری
  • آرشیتکت : آقای مهندس آبادیان
  • 14 طبقه با زیر بنای 9000 متر مربع
× تماس با واحد فروش