پروژه بیمارستانی پردیس نور
  • سعادت آباد قره تپه ای
  • کارفرما : آقای دکتر اخلاق پور
  • آرشیتکت : آقای مهندس نحجوانی
  • زیربنای 4000 متر مربع
× تماس با واحد فروش