پروژه ندا
  • زعفرانیه خیابان بهزادی 
  • کارفرما : آقای مهندس قضایی 
  • آرشیتکت : آقای مهندس نیک روش 
  •  9 طبقه با زیر بنای 4500 متر مربع
× تماس با واحد فروش