پروژه مژده
  • خیابان شفیعی
  • کارفرما : آقای مهندس اقدام
  • آرشیتکت : آقای مهندس موسی پناه
  •  8 طبقه با زیربنای 4000 متر مربع
× تماس با واحد فروش