پروژه اداری تجاری آصف
  • خیابان آصف، روبروی بانک صادرات
  • کارفرما : آقای مهندس بهگوی
  • آرشیتکت : آقای مهندس بهراد پناه
  • زیربنا 4500 متر
× تماس با واحد فروش