پروژه ویلایی اقدسیه
  • گلستان شمالی کوچه نسترن 
  • کارفرما : آقای مهندس رئیسی 
  • آرشیتکت : خانم مهندس نمازیان روش 
  • 6 طبقه با زیربنای 3500مترمربع
× تماس با واحد فروش