چيزي که مشخص است ارزش يک بناي تاريخي به تاريخي بودن آن و سبک معماري ماندگار آن است.اين سبک معماري هر چقدر هم که پيش پا افتاده باشد و يا به نظر زيبا نباشد ، عنصر هويت بخش و موثر آن بنا است و وظيفه يک معمار نور و طراح نورپردازي اين است که پيش از هر کاري سعي در حفظ هويت اين بنا داشته باشد ، چرا که مخاطب اين بنا ، گردشگر و توريست ، براي ديدن بنا ، همان گونه که بوده و هست به اين مکان امده و ما نمي بايست با تحميل نظر شخصي خود هويت بنا را از او بگيريم.

نورپردازي بنا تاريخي

نورپردازي بنا تاريخي

در طراحي نورپردازي چنين بنايي، پس از سعي در حفظ هويت بنا بايد سعي در بهتر نشان دادن وجوه تمايز ان بنا و برتري هاي آن نسبت به ديگر بنا ها داشته باشيم.مثلا اگر ما در حال طراحي نورپردازي ساختمان منارجبنان اصفهان هستيم ، شاخصه اين بنا مناره هاي آن است ، پس ما مي بايست سعي کنيم مناره ها را به عنوان عنصر شاخص بيشتر برجسته کنيم ، و اين برجستگي نمي بايست تا حدي باشد که باعث ايجاد يک تضاد عمده شود.

نکته مهم بعدي در طراحي نورپردازي يک بناي تاريخي ، که شايد مهم ترين نکته هم باشد ، سعي در جايگذاري صحيح منابع نوري است. منابع نوري بايد به گونه اي در نظر گرفته شوند که براي نصب آن ها نيازي به تخريب بنا نباشد و هم چنين باعث ايجاد خيرگي و ازبين بردن عناصر معماري اصلي بنا نباشد.به عنوان مثال مي بايست ترجيحا از منابع نوري دفني و منابع نوري اسپات که از دور به سمت مکان مورد نظر نشانه رفته اند بهره ببريم. در مثال بيمارستان امام رضا مي بينيم که منابع نوري بر روي سنگ هاي بنا و بر روي نرده هاي فوقاني نصب شده اند که اين امر در طولاني مدت باعث تخريب شديد بنا خواهد شد.

حتما بخوانید  چند نکته مهم برای نورپردازی داخلی

رنگ ها و انتخاب رنگ منابع نوري نيز نقش مهمي در فرآيند طراحي نورپردازي بنا دارند. مثلا ما حق نداريم يک کاشيکاري فوق العاده زيبا با رنگ هاي زنده و متضاد را با يک نور تک رنگ نورپردازي نماييم ، چرا که نور تک رنگ باعث پوشيده شدن رنگ هاي متضاد مي شود و رنگ قرمز يک کاشي در نور آبي قابل مشاهده نيست و ما عملا نماي شب يک بنا را تخريب کرده ايم.لذا در جايي که رنگ نقش اصلي را ايفا مي کند ، بايد از نورهاي مايل به سفيد و با کيفيت (CRI بالا) بهره ببريم و در جايي که رنگ اهميت چنداني ندارد (مثل يک ديوار خشتي) ، مي توانيم از نور تک رنگ متناسب بهره ببريم.

رنگ هاي مورد استفاده در بناهاي تاريخي مي بايست بسيار با دقت و متناسب انتخاب شوند.در کشور ما که اکثر بناهاي تاريخي جنبه مذهبي دارند ، مي بايست تا جاي ممکن از رنگ هاي طيف سفيد ، آبي ، کهربايي ، نارنجي ، زرد و سبز استفاده کرد.همين طور در بناهاي باستاني ايران مي توان از رنگ هاي مورد پسند ايران کهن همچون رنک بنفش آبي و زرد استفاده کرد.در به کارگيري رنگ ها و جايگزاري آن ها در طراحي نورپردازي بناهاي مذهبي و تاريخي بايست دقت کرد رنگ ها داري آشفتگي ، تداخل بي مفهوم و تضاد شديد نباشند ، مگر اين که قصد ارائه مفهوم خاص و مهمي را داشته باشيم.

ارسال نظر

× تماس با واحد فروش