مرور دسته:

نورپردازی ساختمان

اصول نورپردازی فضاهای داخلی ساختمان

اصول نورپردازی فضاهای داخلی ساختمان

روش نورپردازي فضاهاي داخلي ساختمان در طراحي داخلي، نورپردازي اصل بسيار مهمي است. نورپردازي، سبب بهتر ديده شدن کار خواهد شد و زيبايي طراحي ...
روانشناسی نور در مبحث نورپردازی ساختمان

روانشناسی نور در مبحث نورپردازی ساختمان

روانشناسی نور در مبحث نورپردازی ساختمان در حال حاضر، نورپردازي نماي ساختمان بسيار مورد اهميت قرار گرفته است، چرا که مسئولين محلي نورپردازي نماي ...